Eğitim Hizmetleri

Firma olarak bizim için en önemli hususların başında sistem ve ürün eğitimleri gelmektedir. Gerek proje üretimi yapan teknik birimin gerekse kurulan sistemi kullanan operatör ve adminlerin eğitimi, yüksek performanslı sistem kurulumu ve kullanımı için hayati önem taşımaktadır.

Yakın zamanda sektörümüzde yer alan uluslararası bir firmanın yapmış olduğu araştırmaya göre belli aralıklarla güncel eğitim verilen müşterilerin, yeni ürün taleplerinin arttığı ve kurulan sitemlerin her yıl %20 oranında genişlemekte olduğu görülmüş.

Yukarıdaki örnekte gözüktüğü üzere eğitim aslında pazarlama faaliyetlerini net olarak destekleyen bir unsurdur.

Master Net A.Ş. eğitim alanında aşağıdaki hizmetleri sizlere sunmaktadır:
• Marketing eğitimleri
 Güncel ürün ve sistem eğitimleri
 Operatör ve admin eğitimleri
 Eğitim ve teknik döküman paylaşımı
 Sertifikalandırma hizmetleri